Afrička svinjska kuga po prvi puta prijavljena u Hrvatskoj

png

Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske (DIRH) nedavno je reagirala na sumnje vezane uz afričku svinjsku kugu (ASK) te su poduzete preliminarne mjere kontrole kako bi se spriječilo eventualno širenje bolesti. U okviru tih mjera, postavljena je zabrana premještanja svinja, naložena je obavezna primjena dezinfekcije i propisano je korištenje zaštitne opreme.

Osim toga, u tijeku je određivanje dodatnih mjera kontrole koje uključuju potencijalno usmrćivanje preostalih svinja na zaraženom objektu, određivanje zona ograničenja, prikupljanje epidemioloških informacija te utvrđivanje kontaktnih objekata kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti na druge lokacije.

Uz to, prijavljene su još dvije sumnje na ASK, na objektima s područja Gunje i Rajevog Sela. Nadležne veterinarske službe su odmah reagirale i uzeli uzorke sa sumnjivih objekata, koji se trenutno nalaze u obradi. Veterinarska inspekcija je, sukladno okolnostima, naložila preliminarne mjere kontrole kako bi se spriječilo eventualno daljnje širenje bolesti.

Ministarstvo poljoprivrede i Državni inspektorat također upozoravaju sve držatelje svinja 

na važnost stroge provedbe svih propisanih mjera, te svih mjera koje nalažu veterinarske službe. U slučaju pojave uginuća ili bolesti u svinja, vlasnici su dužni odmah kontaktirati veterinarsku službu i prijaviti situaciju, a strogo je zabranjeno zakapanje uginulih svinja ili odvoz lešina bez prethodne prijave veterinarima.

Svjesno rastućeg rizika od pojave ASK u Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede dodatno je pojačalo preventivne mjere donošenjem nove Naredbe o mjerama sprječavanja pojave i ranog otkrivanja afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (NN 62/23) koja je na snazi od 10. lipnja 2023. Ova naredba propisuje obaveznu godišnju kategorizaciju svih objekata za uzgoj svinja te uvodi određene restrikcije u prometu svinja iz objekata kategorije 1, najniže kategorije biosigurnosti. Također, klanje za vlastite potrebe dozvoljeno je tek nakon provedenog kliničkog pregleda svinja od strane veterinara.

Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano provodi kampanju podizanja svijesti o ASK, 

u kojoj su educirani više od 1500 lovaca, veterinara, veterinarskih inspektora i držatelja svinja. Također, ulažu značajna financijska sredstva kako bi se unaprijedila biosigurnost na farmama svinja i smanjio rizik od ASK. Uz to, provode se redoviti pregledi i uzimanje uzoraka svinja radi pretrage na ASK.

Stoga, Ministarstvo poljoprivrede i Državni inspektorat pozivaju sve držatelje svinja da ozbiljno shvate situaciju te se strogo pridržavaju svih propisanih mjera i uputa kako bi se smanjio rizik od pojave i širenja ASK. Svaka sumnja na bolest ili uginuće svinja treba odmah biti prijavljena veterinarima kako bi se moglo promptno reagirati i spriječiti eventualno širenje bolesti. Naglašava se kako je suradnja svih dionika od izuzetne važnosti u suzbijanju ove opasne bolesti koja može značajno utjecati na svinjarsku industriju i ekonomiju zemlje.

Više informacija o ASK i trenutnoj proširenosti može se pronaći na službenoj internetskoj stranici www.veterinarstvo.hr na poveznici: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4546.