• Home
  • Veterinarsko – higijeničarska služba

Veterinarsko – higijeničarska služba

png
Što radi

Veterinarsko - higijeničarska
Služba

Obavlja poslove prikupljanja životinjiskih lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.

Pozivamo Vas da uginule životinje ili životinjske otpatke ne bacate po javnim površinama jer time ugrožavate zdravlje ljudi i životinja. Obratite nam se kako bi se otpad propisno zbrinuo, a okoliš ostao čist i zdrav.

Važnost

Zašto je bitna Veterinarsko higijeničarska služba

Provodi različite mjere za kontrolu i sprečavanje širenja zaraznih bolesti među životinjama. Na taj način smanjuje se rizik od prijenosa bolesti na ljude (zoonoze) koje mogu biti ozbiljne i često smrtonosne.

Veterinarsko higijeničarska služba igra ključnu ulogu u osiguranju sigurnosti hrane životinjskog podrijetla koja ulazi u prehrambeni lanac. Redovnim inspekcijama i kontrolama prati se kvaliteta hrane, provjerava se stanje stoke, kako bi se osigurala pravilna prehrana i spriječile bolesti koje bi mogle preći na ljude putem hrane.

Kroz veterinarsko zdravstvene i higijenske mjere osigurava se dobrobit i zdravlje životinja. Veterinarski stručnjaci brinu o sprečavanju i liječenju bolesti kod životinja, održavaju imunizacijske programe i provode mjere koje minimiziraju stres i nelagodu kod životinja.

Veterinarsko higijeničarska služba provodi mjere za suzbijanje štetnih organizama (poput parazita) koji mogu uzrokovati velike gubitke u stočarstvu i poljoprivredi.

Veterinarska higijena ima važnu ulogu u zaštiti okoliša od onečišćenja i širenja zaraznih bolesti. Pravilno odlaganje otpada i upravljanje stajskim gnojem su ključni aspekti kako bi se spriječilo onečišćenje tla, vode i zraka.

Efikasna veterinarsko higijeničarska služba ima ključni značaj u otkrivanju, praćenju i kontroliranju bolesti kod životinja, što je posebno važno kako bi se spriječile širenje bolesti među populacijama životinja i ljudi.

Veterinarsko zdravstvena služba igra ključnu ulogu u očuvanju i poboljšanju zdravlja stoke i domaćih životinja što pridonosi stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i gospodarstva.

Posljednje objave

Novosti i članci