Grad Križevci, u cilju poticanja odgovornog vlasništva nad kućnim ljubimcima te suzbijanja nekontrolirane reprodukcije pasa na svom području, donosi novi program sufinanciranja sterilizacije pasa/kuja. Program će omogućiti vlasnicima pasa/kuja da pod povoljnim uvjetima izvrše sterilizaciju svojih ljubimaca te time pridonose stvaranju sigurnijeg i zdravijeg okruženja za sve građane.

Ciljevi programa

Jedan od glavnih ciljeva programa sufinanciranja sterilizacije pasa/kuja jest smanjenje prekomjerne populacije pasa lutalica te smanjenje potencijalnih problema koje takva situacija nosi sa sobom. Neovlašteno razmnožavanje pasa može uzrokovati prenapučenost i povećati rizik od agresivnog ponašanja pasa prema drugim životinjama ili ljudima. Kroz sufinanciranje sterilizacije, Grad Križevci želi potaknuti građane na odgovorno vlasništvo i brigu o svojim ljubimcima, što će rezultirati smanjenjem problema vezanih uz nereduciranu populaciju pasa.

Kriteriji za sufinanciranje

Program sufinanciranja sterilizacije otvoren je za sve građane Grada Križevaca koji posjeduju pse/kuje i žele ih sterilizirati. Sufinanciranje se može ostvariti kod svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju registraciju za veterinarsku djelatnost unutar granica Republike Hrvatske. Vlasnici pasa/kuja moraju dokazati svoje prebivalište na području Grada Križevaca putem osobne iskaznice.

Uvjeti i postupak sufinanciranja

Svaki vlasnik ima pravo na sufinanciranje sterilizacije za najviše 1 psa/kuju. Grad Križevci će sufinancirati iznos od 50,00 eura po psu/kuji. Međutim, važno je napomenuti da pravne i fizičke osobe koje su registrirane za uzgoj pasa/kuja nemaju pravo na sufinanciranje sterilizacije.

Također, uvjet za sudjelovanje u programu sufinanciranja je da psi/kuje moraju biti čipirani. Ukoliko vlasnik želi kastrirati psa/kuju, obveza čipiranja pada na trošak Grada.

Pravo na sufinanciranje ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva za povrat sredstava za sterilizaciju pasa/kuja te dostavljanjem ovjerenog računa veterinarske stanice u kojoj je izvršena sterilizacija, preslike osobne iskaznice vlasnika, dokaza o IBAN-u vlasnika i preslike putovnice psa/kuje.

Period trajanja programa

Pravo na sufinanciranje sterilizacije pasa/kuja po ovom programu stječe se za sve sterilizacije izvršene tijekom 2023. godine. Grad će isplaćivati sredstva prema podnesenim Zahtjevima sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima namijenjenim za ovu svrhu.

Zaključak

Upravni odjel za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu zadužen je za provedbu ovog programa sufinanciranja sterilizacije pasa/kuja.

Grad Križevci ovim mjerama želi potaknuti odgovorno vlasništvo te osigurati bolje uvjete i sigurnost za sve građane, uključujući i naše najvjernije četveronožne prijatelje. Pozivamo sve vlasnike pasa/kuja da iskoriste ovu priliku te zajedno doprinesemo boljoj zajednici za sve. Za dodatne informacije i podnošenje Zahtjeva za sufinanciranje, obratite se Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu.

Više informacija i zahtjev za povrat sredstava možete pronaćii na linku: https://krizevci.hr/dokumenti/obrazac-kastracija-psa/

Ova inicijativa predstavlja značajan korak u promicanju odgovornog vlasništva nad kućnim ljubimcima i kontroli populacije pasa, čime Grad Križevci pokazuje svoju predanost dobrobiti životinja i sigurnosti građana.