• Home
  • Sve objave
  • Obavijesti
  • Odluka o financiranju obvezatnog označavanja-mikročipiranja pasa na području Općine Peteranec u 2024. godini

Odluka o financiranju obvezatnog označavanja-mikročipiranja pasa na području Općine Peteranec u 2024. godini

png

Odluka o financiranju obvezatnog označavanja (mikročipiranja) pasa na području Općine Peteranec u 2024. godini.

Odluku prenosimo u cijelosti:

Na temelju članka 31. Statuta Općine Peteranec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 6/13., 4/18., 4/20., 4/21. i 26/23. – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Peteranec na 29. sjednici održanoj 05. veljače 2024. godine donijelo je

O D L U K U

o financiranju obvezatnog označavanja (mikročipiranja) pasa na
području Općine Peteranec u 2024. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom o financiranju obvezatnog označavanja (mikročipiranja) pasa na području Općine Peteranec u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na financiranje mikročipiranja pasa na području Općine Peteranec u 2024. godini.

Članak 2.

Općina Peteranec (u daljnjem tekstu: Općina) financirati će mikročipiranje svih pasa na području Općine u 2024. godini u 100% iznosu troška mikročipiranja.

Članak 3.

Uvjeti za ostvarivanje prava iz članka 2. ove Odluke su:

da pas mora biti mikročipiran u 2024. godini od strane ovlaštene veterinarske stanice koje pružaju veterinarske usluge na području Općine;
da vlasnik psa ima prebivalište na području Općine Peteranec;
da vlasnik psa i članovi njegovog kućanstva nemaju nepodmirene obveze prema Općini.

Članak 4.

Financiranje mikročipiranja pasa vršiti će se izravnim uplatama iznosa financiranja veterinarskim stanicama koje su izvršile uslugu mikročipiranja.

Uplate iz stavka 1. ovoga članka vršiti će se po ispostavljenom računu veterinarskih stanica te priloženom popisu mikročipiranih pasa zajedno s odgovarajućim podacima o vlasnicima mikročipiranih pasa.

Općina neće vršiti plaćanje mikročipiranih pasa za koje nisu ispunjeni uvjeti iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.

Sredstva za financiranje mikročipiranja pasa osigurana su u Proračunu Općine Peteranec za 2024. godinu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internet stranici Općine Peteranec www.peteranec.hr.

Izvor: Peteranec.hr