Arhive: Osoblje

png
Ivana hrlec

Ivana Hrlec

This Widget Just Use For Single Team Only! Iskustvo: Pohađala sam Srednju gospodarsku školu u Križevcima, smjer veterinarski tehničar. Nakon školovanja odradila sam godinu dana pripravništva u Fodrovcu te sam nakon toga počela raditi u Križevcima u maloj praksi. Brzo sam usavršila rad u ambulanti s kućnim ljubimcima te se…
žana kir

Žana Kir

This Widget Just Use For Single Team Only! Iskustvo: Srednju veterinarsku školu završila sam u Križevcima, a u rodnom gradu Daruvaru odradila sam staž nakon kojega sam nastavila raditi u struci. Od malena gajim ljubav prema životinjama te pokazujem interes za psihologiju životinja, dresuru pasa i konja. Sigurnost i povjerenje…
elena zinaić

Elena Zinaić

This Widget Just Use For Single Team Only! Iskustvo: Imam sedam godina radnog iskustva koje sam stekla u više različitih ambulanti za kućne ljubimce. Tijekom studija volontirala sam u ambulanti za ptice i gmazove na VEF-u. Za ovlaštenog veterinara položila sam 2019. godine, dok sam 2021. Godine pri HUPEDU završila školu za…
Tomislav Poje

Tomislav Poje

This Widget Just Use For Single Team Only! Iskustvo Redovito polazim tečajeve, seminare i predavanja vezana uz vlastite sfere interesa u veterinarskoj medicini. Vjerujem da je srž uspješne dijagnostike i liječenja svakog ljubimca, ali i kompletno funkcioniranje ambulante, timski rad i uža specijalizacija svakog člana tima u pojedinačnim područjima. Sigurnost…

Martina Balaško

This Widget Just Use For Single Team Only! Iskustvo Nakon odrađenog staža položila sam stručni ispit za Veterinarskog tehničara te sam dobila licencu. U Veterinarskoj stanici Koprivnica radim od 2014. godine na mjestu veterinarski tehničar za male životinje, a redovito polazim tečajeve i predavana vezana uz struku. Online narudžbe Naručite…
dorotea patačko

Dorotea Patačko

This Widget Just Use For Single Team Only! Iskustvo: Rođena sam 07.11.1993. u Koprivnici. Nakon završetka Opće gimnazije, upisala sam Veterinarski fakultet u Zagrebu. To mi je ujedno bila i želja od djetinjstva. Nakon završetka fakulteta, počela sam raditi u Veterinarskoj stanici Nova. Godinu dana kasnije počinjem raditi u Veterinarskoj…

Marko Lukanec

This Widget Just Use For Single Team Only! Iskustvo: Rođen sam 28.03.1985. u Koprivnici. Srednju školu za veterinarskog tehničara završio sam u Srednjoj gospodarskoj školi u Križevcima, a veterinarski fakultet u Zagrebu. Specijalistički poslijediplomski studij iz područja Patologija i uzgoj domaćih mesoždera završio sam 2021. godine. U veterinarskoj stanici Koprivnica…