Grad Križevci: sufinanciranju čipiranja pasa

png

Zaključak o sufinanciranju čipiranja

Odluku prenosimo u cijelosti:

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15. i 123/17) gradonačelnik Grada Križevaca dana 15. lipnja 2018. donosi

ZAKLJUČAK

  1. Prihvaća se financiranje označavanje (čipiranje) s područja grada Križevaca sukladno odredbama novog Zakona o zaštiti životinja, te obvezama jedinica lokalne samouprave koje iz njega proizlaze na teret Gradskog proračuna.

  2. Pravo financiranja nemaju uzgajivačice, kao niti oni gradani koji zakonom ptelaze dozvoljeni broj kućnih ljubimaca (pasa).

  3. Financirat će se svi psi s područja grada počevši od 7. 2018. godine.
  1. Zadužuje se Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gradnju, prostorno ureJenje i zaštitu okoliša za provedbu ovog Zaključka.

Izvor: Križevci.hr