Oznaka: Obavijest

png

Grad Križevci: sufinanciranju čipiranja pasa

Zaključak o sufinanciranju čipiranja   Odluku prenosimo u cijelosti: Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15. i 123/17) gradonačelnik Grada Križevaca dana 15. lipnja 2018. donosi ZAKLJUČAK Prihvaća se financiranje označavanje (čipiranje) s područja…