• Home
  • Categories
  • Veterinar

Category: Veterinar

png
Kristina Pirc vet

Kristina Pirc

This Widget Just Use For Single Team Only! Iskustvo: Još od malih nogu gajim ljubav prema životinjama. Logičnim slijedom nakon završene opće gimnazije u Koprivnici, 2013. godine upisujem Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 2019. godine diplomirala sam isti na Zavodu za farmakologiju i toksikologiju diplomskim radom pod temom „Toksikologija ptica“.…